Pagina's

dinsdag 9 oktober 2012

'Getting started with cloud computing' - book review

Getting started with cloud computing / Edward M. Corrado, Heather Lea Moulaison .— Facet Publishing, 2011 .— ISBN 978-1-85604-807-1


Cloud computing is voor velen geen onbekende meer. Toch zal niet voor alle bibliotheek- of archiefmedewerkers duidelijk zijn wat het precies is en hoe het in de praktijk gebruikt kan worden. Voor hen verscheen de LITA-guide Getting started with cloud computing, een gids samengesteld vanuit het perspectief van de informatieprofessional.

Verspreid over drie delen geeft het boek in twintig hoofdstukken een heldere introductie, aangevuld met een aantal toepasbare technologieën en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De goede opbouw, van algemeen naar specifiek, maakt dat het boek boeiend blijft. Het eerste, inleidende, deel is voor iedereen aan te raden. Het is toegankelijk en ter zake. De inhoud van de twee volgende delen is gevarieerder qua reikwijdte en kwaliteit. Hier zal de persoonlijke interesse meer wegen in de beoordeling van de hoofdstukken. Zelf vond ik de hoofdstukken 'Library Discovery Services: From the
Ground to the Cloud' en 'SharePoint Strategies for Establishing a
Powerful Library Intranet' minder geslaagd.

Deel 1 ‘General Concerns’ somt in zes hoofdstukken op wat de kenmerken, voordelen en risico’s van cloud computing zijn. Daarbij wordt ook het nut ervan voor bibliotheken, informatiehandelaren en opleidingen in de informatie- en bibliotheekwetenschappen bekeken. Vooral de eerste drie hoofdstukken van dit deel zijn aan te bevelen als introductie.

De zes volgende hoofdstukken, samengebracht in deel 2 ‘Technologies’, gaan elk dieper in op een technologie die gebruik kan maken van cloud computing. Er wordt onder meer bekeken waarom en hoe bibliografische data, een academic repository of zelfs een volledig bibliotheeksysteem vanuit de cloud te gebruiken.

Ten slotte worden in deel 3 ‘Case studies’ acht praktijkvoorbeelden toegelicht. Elke case is duidelijk en met kritische blik beschreven. Ieder hoofdstuk is logisch opgebouwd en bevat minstens de onderdelen ‘background’, ‘selection’, ‘implementation’ en ‘assessment and evaluation’. Dat alle cases eerlijk besproken worden bewijst ‘Not every cloud has a silver lining’, een hoofdstuk over een slechte ervaring. Persoonlijk waren (Lib)Guides, Google forms, VoiceThread en Amazon Web Services boeiende ontdekkingen.

Voor wie cloud computing nog niet kent is dit boek een prima introductie. Maar ook wie er reeds mee vertrouwd is komt in Getting started with cloud computing voldoende aan zijn trekken dankzij de interessante case studies. Kortom, het boek biedt iedereen voldoende informatie om bij te leren, verder te zoeken of zelf te starten met cloud computing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

"Waarlijk vreemd vermag alleen te zijn wat menselijk is". Wisława Szymborska